Ratamestarien yhteinen lausunto

Ratamestarit lausuvat seuraavaa:

Lauantain 11.8  keskimatkalla kilpaillaan Taivalkosken Repoharjussa nopeakulkuisessa vaaramaastossa, jossa pienipiirteistä suunnistusta on tarjolla kaikilla radoilla. Maastoalue on heti vuoden 2019 SM-keskimatkan kilpailualueen eteläpuolella, joten pientä esimakua on tarjolla niin maaston, kuin ratamestarin ja kartoittajan työn jäljen osalta.

Sunnuntain 12.8 pitkällä matkalla maasto on perinteistä Syötteen alueen vaaramaastoa. Tarjolla on korkeuseroja sekä vaativaa rinnemaastoa. Kulkukelpoisuus on koko alueella kohtalainen tai hyvä. Kilpailukeskuksen läheisyydessä on tarjolla kohtuullisen runsas polkuverkosto, mutta polkujen määrä on kokonaisuudessaan vähäinen. Metsätalouden jälkiä on hyvin vähän. Erityispiirteenä on runsas muurahaispesien määrä. Kartalle on kuvattuna pesät n. 70 cm korkeudesta ylöspäin.

Radat kulkevat molempina päivinä osin Syötteen kansallispuiston alueella. Tämän vuoksi geelipussien tms. roskien jättäminen maastoon on ehdottomasti kielletty.